Profil – Sixten Igelström

Verkstadschefen

Född 1918. 

Sixten kom 1964 till Torsby som vikarierande föreståndare till den Skyddade verkstan FABE. Ett vikariat för Bror Bäckström som begärt en tids tjänstledighet för ett annat jobb i Torsby.

Då Bror återkom till FABE hade Sixten avancerat till verkstadschef och Bror blev Sixtens ”parhäst” i egenskap av verkstadens konstruktör. Ett lyckat samarbete som resulterade i bra resultat för verksamheten. Sixtens lättsamma, trivsamma och produktiva arbete gav hela personalstyrkan en entusiasm för jobbet. Arbetena som förkom på verkstan var, svarv- och svetsarbeten till industrier i Värmland, den då populära trampbilen – Jonnybilen, diverse legoarbeten till bl.a. skogsmaskinsindustrin, Torsbyföretaget Torverk m.fl. Övriga produkter var bildrag, färgmärkningsapparater, trehjulingen Pelle m.m.

Sixtens glada humör kompletterat med hustrun Elsas musikaliska ådra gjorde att trivselträffarna för personal och ledning blev verkliga höjdarkvällar som gjorde sitt till personalens trivsel och goda resultat.

I början av 1980 togs en ny organisation fram centralt inom den skyddade verkstadsindustrin. Detta gjorde att Sixten och Brors fina samarbete inte kunde fortsätta. Bror fick centrala uppdrag och Sixten drabbades av sjukdom. Verksamhetsinriktning ändrades och tillverkningen av Jonnybilen upphörde. I början av 1980-talet var Sixtens hälsotillstånd nedsatt och han slutade på Samhall ERRESS med förtidspension.

Alla de som lämnat uppgifter om Sixten är alla överens om att Sixten var en god historieberättare som föranledde stor glädje och många glada skratt. Han var en gladlynt, härlig arbetsledare, kompis och medmänniska.

Sixten dog år 2005.

Profil – Bror Bäckström

Produktutvecklaren

Född 1923

Han gick 6 år i folkskola och sedan började han jobba. Han startade som springpojke i en affär för att sedan bli cykelreparatör och bilmekaniker till att senare bli politiker.

Barnavårdsnämnden på 60-talet. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen från 60 till 80-talet. Han har alltid haft ett stort intresse för kommunens utveckling och för samhället Torsby. Bygden har han värnat om och han är en stor patriot.

När det varit någon tilldragelse i Torsby samhälle har han alltid varit på plats för att delta eller bara titta på. Brandman på 60- och 70-talet. I sitt huvudsakliga arbetsliv har han jobbat för ERRESS, nuvarande Samhall, som förman och verkstadschef sedan som verktygskonstruktör de sista åren fram till pensioneringen. Han har jobbat med konstruktionen och utvecklingen av ”Jonnybilen” som firar i år 2013 firar 50-årsjubileum.

Arbetet inom ERRESS var ju för övrigt att ge stöd, kunskap och lärdom till människor med särskilda behov, ge dem ett meningsfyllt arbete och samtidigt producera till större företag som t ex IKEA.

Samtidigt som han lärde andra utvecklade han förstås sina egna kunskaper som han hela tiden haft mycket glädje av och som familjen och många i hans bekantskapskrets också fått ta del av.

Otaliga är de som kommit förbi hans verkstad hemma i garaget och bett om hjälp, både kompisar och bekanta men även främmande människor som fått tips om att de skulle kontakta Bror Bäckström för att få hjälp och råd.

Förutom att han haft ett stort engagemang i kommunen och i Fryksände församling har han haft hemmet och familjen som sitt största intresse. Verkstaden har varit en oas för honom med byggen av båtar, husvagnar och senast husbil som allt varit till stor glädje för hela familjen. De dagar han inte varit en stund i verkstaden är lätträknade.

Marktjänsten har ju kära makan Ingeborg tagit hand om. Trädgårdsarbete är ytterligare ett intresse som alltid och fortfarande upptar mycket av hans tid.

Ideellt arbete har han heller inte varit främmande för. Stort engagemang i Torsby Lions club, Fordonsmuseet , SPF och hembygdsrörelsen bl.a.

Torsby Rotaryklubbs stipendium för 2012/2013 tilldelades Bror Bäckström: för sitt stora engagemang och trogna arbete inom kyrkan, politiken, välgörenhet, förenings- och näringslivet. En innovatör i stort och smått, som under många år entusiasmerat både yngre och äldre generationer att göra Torsby till en bra plats att vara på och vara stolt över.